Obično se u praksi, pod Web serverom, misli na grupu (rack-mounted) snažnih kompjutera koji u nizu mogu da obrazuju „farmu“ kompjutera (web farm) za ovu namenu. Ustvari, web server je kompjuterski program na tim kompjuterima koji poslužuje (serves) web stranice preko World Wide Web (www), koristeći Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Radi se o složenom sistemu i dinamičkom procesu koji se besprekorno i veoma stručno mora održavati da bi odgvorio svojoj nameni. To niko ne radi niti može da radi besplatno.

Šta je Web Hosting?

Web hosting (eng. hosting – udomljavanje) je prostor na hard disku u nekom računaru tj. web serveru, na kom je smeštena (udomljena), odnosno na kom se nalazi vaša web prezentacija. Hostinzi se razlikuju po veličini (u MB), dozvoljenoj količini prenesenih podataka (u MB) u toku meseca, broju  email adresa, broju ftp naloga i po mogućnosti da preko kontrolnog panela vršite administraciju svog sajta.

Ipak, nude se besplatni hostinzi?

Jasno, za ništa dobija se ništa ili nešto što je nedovoljno za bilo šta. Besplatni hostinzi mogu da posluže za zabavu, vežbanje i testiranje, a nikako za važne projekte i ozbiljno poslovanje. Korisnici besplatnih hostinga zavisni su od drugih korisnika i sa njima dele resurse, a „domaćin“ prema njima nema obaveza. Podrška je opšteg karaktera i ne rešava konkretna pitanja. Cilj je da se korisnici zainteresuju i prihvate nešto ozbiljnije pakete, što svakako nije i neće biti besplatno.

Tema: Šta je Web Hosting?