Nakon uspešne instalacije WordPress-a prvi korak je podešavanje osnovnih parametara. Da bi vam bilo lakše da se snađete pogledajte video uputstvo.

Video uputstvo: Osnovno podešavanje WordPress-a

Osnovna podešavanja WordPress-a