Interna ili SEO optimizacija web sajta (on line, on page)

Interna ili SEO optimizacija web sajta (Search Engine Optimization) ili „on-page” optimizacija, predstavlja funkcionalno uređenje stranica web sajta tako da on po svojoj  strukturi i karakteristikama bude što približniji  normama propisanim od  strane pretraživača, posebno Google-a. Interna ili SEO optimizacija web sajta zavisi od nas i na to možemo u potpunosti uticati.

Pročitajte ceo članak