SEO optimizacija web sajtaInterna ili SEO optimizacija web sajta (Search Engine Optimization) ili „on-page” optimizacija, predstavlja funkcionalno uređenje stranica web sajta. Cilj je da one po svojoj  strukturi i karakteristikama, budu što približnije normama propisanim od  strane pretraživača Google-a. Interna ili SEO optimizacija web sajta zavisi od nas i na to možemo u potpunosti uticati.

SEO optimizacija web sajta – on page

Bitni On page SEO elementi na svakoj stranici su:

Meta tagovi – deo zaglavlja u HTML kôdu stranica koji je nevidljiv za posetioce prezentacije. Služi da obezbedi dodatne informacije botovima pretraživača u procesu indeksiranja stranica. Za bilo koju prezentaciju možete videti meta tagove prostom komandom „Veiw Source” ili „Page Source”, zavisno od browsera koji koristite.
Napomena: Nemaju značaj u pogledu rangiranja stranice (osim za Yahoo). Meta tag description je i dalje važan, ali samo kao opis sadržaja koji vidi posetilac.

Najvažniji meta tagovi

* title (<title>Naslov</title>) – će biti naš naslov u rezultatu pretrage tj. tekst koji se pojavljuje u naslovnoj traci browsera. Predstavlja link koji vodi na našu stranicu.
Title sadrži ključnu frazu od ne više od 3-4 ključne reči (fraze) koje u istom obliku moraju biti u tekstu te stranice! Nemojte koristiti iste Meta tagove za sve stranice. Meta i Title tagovi trebaju biti jedinstveni za svaku pojedinu stranicu. Jako je važno koliko vam je atraktivan naslov i opis u rezultatima pretrage!

* meta tag description služi za  opis. Ako ovaj meta tag imamo na stranici, Google će odlučiti da njegov sadržaj bude kratak opis – isečak (snippet) – dva reda ispod naslova (osnovnog linka) u rezultatu pretrage.

Meta tag description možete da ubacite odmah ispod title taga. On izgleda ovako:
<meta name=”description” content=”Ovde ide opis sajta koji će se videti u rezultatima pretrage i ne bi trebalo da bude duži od 160 karaktera.” />

Description, pored title taga, je najvažniji faktor koji opredeljuje posetioce da kliknu na vaš link za više informacija.
Zapamtite: Google ne uzima u obzir meta tagove  – njemu je potpuno svejedno šta ćete ovde napisati. Ovaj tekst je bitan samo za vasto je ono šta želite da posetilac u rezultatu pretrage, odmah ispod naslova,  pročita o vašem sajtu!
Zato je bitno
da ovaj tag bude dobro formatiran, da sadrži ključnu frazu i jasnu poruku šta posetilac može da dobije ako poseti vašu stranicu.

Cilj: (meta taga description)  da se sajt odmah svidi osobi koja čita njegov opis u rezultatima pretrage i da se ta osoba odluči da klikne na link sajta, čak i ako se sajt ne nalazi na posebno dobroj poziciji! Dakle, pozicija na Googleu nije jedini faktor koji je bitan za posetu. U formulisanju opisa uvek podjite od toga kakav utisak želite da ostavite na posetioca i šta bi vama privuklo pažnju u gomili raznih sajtova da ste, kojim slučajem, Vi na njegovom mestu!

Važno:

Meta tagovi nemaju uticaja na poziciju sajta na Googlu. Oni su bitni samo za izgled vaše prezentacije u rezultatima pretrage sa ciljem da se privuče pažnja posetioca i da mu se to dopadne toliko da bez premišljanja klikne na vaš link!

* keywords (<meta name =”keywords” content=”Ključne reči” />) – nekoliko ključnih reči ili fraza relevantnih za sadržaj stranice razdvojenih zarezima. Yahoo je jedini pretraživač koji uzima ovaj meta tag u razmatranje kod rangiranja stranica, pa je zato važno još i to da je ovaj spisak dobro formiran i da sadrži našu ključnu frazu.

* Headers (Zaglavlja) – su tagovi u tekstu ili-elementi važni za formatiranje teksta. U HTML strukturi stranica, prioritet određenih segmenata teksta određen je nivoima formata zaglavlja (naslova). HTML sadrži u sebi tagove  H1 (glavni naslov), H2 (naslovi sekcija), H3 (podnaslovi sekcija) itd. Rečenice u ovim tagovima treba da budu popunjene glavnim ključnim rečima (u novije vreme ovo više nije toliko bitno).

Na stranici treba da postoji jedan (uglavnom) H1 tag, i da u njemu bude ključna reč za koju želimo da optimizujemo sajt (to je zaglavlje najvišeg nivoa za naslov cele stranice) u formatu <H1>Ključna Fraza u Naslovu Stranice</H1> i jedno ili više zaglavlja sekcija nižeg nivoa (tagovi H2, H3, H4…) u koje treba smestiti sve glavne podnaslove i ključne reči.

Značaj: Ključna fraza u zaglavlju H1 nedvosmisleno ukazuje pretraživačima o čemu se radi na stranici i za koje ključne reči stranica treba da se pojavi visoko u listi rezultata pretraga.

Savet: Koristite obavezno vaše ključne reči u naslovu, smislite zanimljiv (privlačan) naslov. „Boldujte“ (podebljajte) tekst na stranici gde su vam bitne ključne reči.

Važno:

a) Obezbedite da se vaš sajt pojavi kao dva rezultata u listi. Pri tome onaj drugi bi trebalo da bude malo uvučen kao pasus.
b) Izostavite Meta description tag na stranici koja ima mnogo raznovrsnih ključnih reči. Google će sam izvuči iz teksta i podebljati (dakle fokusirati) baš tu frazu koju je neko tražio!
c) Slike pre ubacuvanja pripremite tako da imaju ALT atribut sa bitnim ključnim rečima.

* Paragrafi – ako na internet stranici vidite tekst odvojen velikim proredima, najverovatnije se radi o paragrafima koji se u HTML kodu nalaze između tagova <p> i </p>. Treba da postoji određeno zasićenje paragrafa u pogledu prisustva ključnih reči i fraza. Ovo zasićenje u razumnom obimu (eng.keywords density) takođe navodi pretraživač da našu stranicu prepozna kao relevantnu za dati upit (ključnu frazu).
Broj instanci koje treba da budu prisutne na stranici zavisi od količine teksta, ali je praksa pokazala da ne treba ići na više od 3 do 5 odsto zasićenja.

* Fotografije1. Unošenje ključne reči u ALT atribut IMG taga kojim insertujemo fotografiju na stranicu (dodatno naglašavamo relevatnost naše stranice za dati izraz). Prisustvom vizuelnog, netekstualnog elementa na stranici pokazujemo raznovrsnost koju pretraživači smatraju praktičnom za korisnike i samim tim daju izvestan prioritet takvim sadržajima.
2. Sve je popularnija pretraga fotografija preko Google Imagesa i sličnih servisa. Sam naziv insertovane (postavljene) fotografije treba da bude u optimalnom formatu, na primer: ključna-fraza.jpg. Fotografija (važi i za neki drugi grafički format) ovako postaje jedan od generatora poseta na sajtu.

* Sitemap – mapa sajta je veoma bitna, jer služi pretraživačima kao putokaz kroz sajt, ali za posetioca nije bitna.