Kako videti realnu poziciju sajta na Googleu?

Google primenjuje personalizovanu pretragu web sadržaja. To znači da korisnicima izlistava podatke za koje proceni da su za njih najkorisniji. Ovo je jedan od razloga zašto različiti korisnici Google pretrage dobijaju različite pozicije istog sajta na listi pretrage za iste ključne reči. Postavlja se pitanje: Kako dobiti realnu poziciju web sajta na Google-u?

Pročitajte ceo članak

Link strategije II

Link strategije II: Vidi Link strategije I Prvi korak: Kreiranje što razgranatije mreže dolaznih linkova sa što većeg broja domena visokog autoriteta (izraženo PR faktorom) – Link building a) Dolazni (povratni) linkovi (eng. inbound links). Google prepoznaje svaku zloupotrebu ovog sistema promocije. Google mapira sve mreže dolaznih linkova koje ne deluju prirodno i može da kazni domen koji je u centru ovakve mreže.

Pročitajte ceo članak

Interna ili SEO optimizacija web sajta (on line, on page)

Interna ili SEO optimizacija web sajta (Search Engine Optimization) ili „on-page” optimizacija, predstavlja funkcionalno uređenje stranica web sajta. Cilj je da one po svojoj  strukturi i karakteristikama, budu što približnije normama propisanim od  strane pretraživača Google-a. Interna ili SEO optimizacija web sajta zavisi od nas i na to možemo u potpunosti uticati.

Pročitajte ceo članak