Link strategije II: Vidi Link strategije I

link strategijePrvi korak: Kreiranje što razgranatije mreže dolaznih linkova sa što većeg broja domena visokog autoriteta (izraženo PR faktorom) – Link building

a) Dolazni (povratni) linkovi
(eng. inbound links). Google prepoznaje svaku zloupotrebu ovog sistema promocije. Google mapira sve mreže dolaznih linkova koje ne deluju prirodno i može da kazni domen koji je u centru ovakve mreže.

Link strategije II

Prirodan proces podrazumeva nabavku linkova sa različitih online resursa (sajtova, blogova, web i article direktorijuma, social bookmarking servisa itd.) u dužem vremenskom periodu.

Vrlo je važno poznavati i razlikovati strukturu optimizovanih linkova u odnosu na one koji to nisu. Naša stranica imaće korist od linkova sa drugih internet stranica samo ako su odgovarajuće formatirani.

Uobičajeni HTML format linka je: <a href=”www.naš-website.com”>anchor-text</a>. Google posebnu važnost daje onim linkovima koji na mestu sidrišta (anchor text) imaju ključnu reč ili frazu. Svaki dolazeći link formatiran kao <a href=”www.mountain-bike-shop.net”>mountain bike shop</a> imaće višestruku prednost u odnosu na konkurentske linkove koji nemaju ključnu frazu na mestu sidrišta.

Atribut „nofollow“

U <a> HTML tag možemo dodati poseban atribut „nofollow“ da bismo sprečili pripadajući link da prenese svoj glas na linkovanu stranicu. Ako je format linka <a href=”www.naš-website.com” rel=”nofollow”>ahchor-text</a>, atribut rel=”nofollow” zapoveda Google algoritmu da, bez obzira na kvalitet stranice i odgovarajuću ključnu frazu na mestu sidrišta, ne uzme ovaj glas u korist vaše stranice.

Postoji više razloga i situacija kada je svrsishodno koristiti atribut „nofollow”. Za vas je u ovom trenutku važno da sagledate suštinu koncepta, jer vam to znanje može doneti veliku prednost u kasnijoj SEO.

Uz umerenu i kvalitetnu promociju, možete da obezbedite manji broj kvalitetnih linkova ka vašoj stranici. To će vas pozicionirati visoko na prvoj stranici Google pretrage za vašu ključnu frazu. I to mnogo brže i trajnije, nego veliki broj potpuno nekvalitetnih linkova.

Primer: Kada ‘submitujete’ domen na veliki broj besplatnih direktorijuma u kratkom vremenskom periodu, pa još dodatno svaki taj listing linkujete pomoću nekog automatizovanog servisa za social bookmarking, Googleu dajete do znanja da vaš sadržaj forsirate lično. To je pogrešno. Bolje je da dozvolite prirodan proces u kojem sadržaj dobija onoliko relevantnih linkova, sa različitih sadržajno povezanih domena, kolika je njegova stvarna vrednost.

To je najčešća greška koju čine neiskusni vlasnici blogova i tu treba posebno obratiti pažnju u procesu promocije.

Struktura (kvalitet) i faktori strukture dolaznih linkova

sidrište (anchor tekst) – bitno je da tekst linka sadrži ključnu reč, a ne, na primer, URL adresu ili nešto drugo. Ovde takođe treba voditi računa o (ne) prirodnosti, jer se ne očekuje da svi linkovi na vašu stranicu budu perfektno formatirani i da imaju isto sidrište.

• atribut nofollow – ukoliko se ovaj atribut nalazi u okviru <a> link taga, on eksplicitno govori Google botu da ta stranica ne želi da prenese link juice vašoj stranici.
Dakle, cilj su dolazni linkovi koji su dofollow.

kvalitet izvornog domena – nekoliko linkova sa stranica koje imaju visok Google PR (četiri ili više) ili su na .edu ili .gov domenu vrede višestruko više od linkova sa sumnjivih blogova, foruma ili direktorijuma koji, štaviše, mogu i da naškode našoj stranici.

Ukratko, mreža dolaznih likova gradi se konzistentno u dužem vremenskom intervalu. Fokus treba da bude na visokorelevantnim resursima. To je obično izraženo kroz njihov visok Google PR indeks. Na primer, to može biti postovanje komentara na sadržajno sličnim blogovima ili forumskim diskusijama visokog kvaliteta. Ili na privilegovanim servisima koje Google preferira u svom algoritmu:

Squidoo lenses (squidoo.com), HubPages (hubpages.com), Google Blogger (blogger.com), Ezine articles (ezinearticles.com) i sl. servisi na kojima možete besplatno da kreirate blog ili publikujete članke i postavite formatiran link ka vašoj stranici.

Google ovakvim linkovima daje prioritet. Uz to, stranice indeksira mnogo brže i kvalitetnije nego matičnu stranicu na koju šaljete link juice. Dakle, ovi servisi sami po sebi mogu da budu dobro rangirani i kao takvi da budu generator dolaznog saobraćaja.

Link strategije II