Kako da vaš sajt pretraživači voleKako da vaš sajt pretraživači vole, pitanje je koje vas zasigurno interesuje.

Kako da vaš sajt pretraživači vole

Najbolja platforma za unos mnogih vrsta sadržaja  je WordPress. Zašto?


WordPress je u samom svom startu podešen sa stanovišta SEO-a, tako da o većini elemenata interne optimizacije ne treba uopšte da brinete.
Wordpress podržava veliki broj dodataka (plug-inova) koji se jednostavno instaliraju i kojima se rešavaju mnoge nadobradnje ali i skoro svi eventualni nedostaci osnovne instalacije.

Za početak treba instalirati jedan SEO plugin, ili All in One SEO Pack, ili WordPress SEO by Yoast (preporučujemo) koji će se brinuti o bitnim elementima SEO optimizacije i osloboditi vas potrebe da naknadno uredjujete i podešavate kôd stranica. Naravno, SEO plugin treba pravilno konfigurisati i pažljivo koristiti kako bi davao maksimalne rezultate.

Više detaljnih informacija možete naći u tekstu Interna ili SEO optimizacija (on line, on page).

Interna ili SEO optimizacija (on line, on page)