ključne rečiKljučne reči su reči ili fraze koje su najviše zastupljene u tekstu web stranice, i istovremeno izražavaju suštinu tog sadržaja. Ako je na stranici samo jedna reč, onda je ona jedina ključna reč.

Obično su to dve-tri prvorangirane reči (fraze) po zastupljenosti na stranici. Za vaš sajt, to su reči koje ste izabrali kao relevantne, koje se jasno odredjuju prema sadržaju vašeg sajta (odredjene web stranice)!

Cilj upotrebe ključnih reči je SEO stranica web sajta, konkretnije, optimizacija za Google pretraživač, prevashodno!

Izrada i održavanje web sajta je nezamisliva bez uvažavanja ovog ključnog faktora. Od svih reči koje jedan tekst sadrži treba izabrari oko1% za ključne reći. Ako je neka ključna reč tražena 500 puta tokom meseca, onda  je za nas interesantna, ali se mora proveri koliko je koristi konkurencija (ovo vidi na Googleu).

Potražnju reči proveravamo u AdWordsu, a REZULTATE potražnje (u koliko sajtova se ta reč pojavljuje), u Googleu. Sajtovi sa ovom ključnom reč izlaze medju prvima u rezultatima pretrage kada se ona ukuca u polje za pretragu!

Kako izabrati ključne reči?

  1. – Prvo ispitajte tržište – utvrdite koje su tržišne niše podudarne sa vašim proizvodom (uslugom) i da li imaju dovoljno internet poseta uz prihvatljiv obim konkurencije.
  2. – Popišite moguće ključne reči na osnovu teme koju želite da obradite. Moguće ključne reči su one koje nedvosmisleno opisuju vaš proizvod, posao ili pojedinu delatnost.
  3. – Napravite istraživanje tih ključnih riječi, tj. utvrdite koje su reči sa spiska dovoljno tražene. Ako nisu tražene, onda od njih nema koristi!
  4. – Rasporedite ih na liste prema nazivima proizvoda, delatnosti, poslu ili usluzi i uz svaku reč ili frazu, dodajte još i njenu množinu, sinonime ili alternativu.
  5. – Izbacite sa spiska sve reči, kombinacije i fraze koje nisu dovoljno značajne ili specifične (Svaka reč mora biti strogo specifična i u direktnoj vezi sa tekstom).
  6. – Preostale ključne reči (fraze) grupišite po tesnoj vezi sa specifičnom temom i napravite nove grupe tekstova za svaku od tih tema.
  7. – Za svaku temu, tekst, web stranicu, izabrati 2-3 najbolje rangirane ključne reči ili fraze i ugradite ih u njihove nove sadržaje (grupe tekstova).
  8. – Svaka ključna reč neka bude u direktnoj vezi do stranice čiji ste link postavili, tj. neka bude u URL stranice.

Kako težina ključnih reči utiče na njihov izbor?

Backlinko je u jednom svom istraživanju utvrdio sledeće činjenice:

12,2% svih pretraživanja na Google-u otpada na 2000 ključnih reči koje se najviše koriste. Oko 3% svih pretraživanja na Google-u otpada na 4 najtraženije ključne reči: YouTube, Facebook, Amazon i Google. To nam jasno govori da je većina pretraživanja interneta navigacijskog karaktera.

VAŽNO: 91,8% svih upita za pretraživanje čine ključne reči sa dugim repom. Problem sa njima je u tome što imaju mali opseg pretraživanja. Međutim, ako se pravilno upotrebe, mogu biti jako korisne za vidljivost na internetu, jer su jako konkretne.

S druge strane, kratke ključne reči, odmosno fraze sastavljene od 1-3 reči, imaju 10 puta više pretraživanja od dužih, tj. od onih ključnih fraza koje se sastoje od 5 i više reči.

Kratke ključne reči su popularne (traženije), ali zato imaju znatno veću težinu kada je u pitanju optimizacija sadržaja za pretragu. Problem sa njima je i to što nisu dovoljno konkretne, pa u rezultatima pretrage dobijamo mnogo sadržaja koji nam nije od koristi.

Težina svih ključnih reči povećava se za 1,63% svaki put kada se opseg pretraživanja udvostruč,.

Čak 14,1% svih upita za pretraživanje čine upitne ključne reči koje najčešće počinju sa „kako“, a zatim slede „šta“, „gde“, „ko“ i „zašto“. To govori da mnogo ljudi koriste Google pretrage za pribavljanje informacija koje će im pomoći da reše neki problem.