Internet marketing - Objašnjenje pojmovaNa ovom blogu ima dosta informacija vezanih za optimizaciju web sajta i internet marketing, pa evo prilike da se upoznate sa određenim pojmovima koje se često koriste u datim tekstovima.

Internet marketing

Objašnjenja pojmova:

Affiliate medijacije (Affiliate Networks): online servisi koji nude posredovanje između vlasnika sajtova (Affiliates ili Publishers) i vendora koji nude robe i usluge (Merchants ili Advertisers). Oni hostuju aplikacije za praćenje i  procesiranje affiliate kampanja. Kada vi kao affiliates prosledite kupca na sajt vendora preko linka koji je generisala aplikacija na sajtu medijatora, dati URL sadrži u svom formatu sve specifične podatke za praćenje i uspešnu realizaciju transakcije. Posrednička aplikacija automatski kreira cookie (mali tekstualni fajl koji zapisuje na lokalni disk kupca), koji služi za praćenje kupovine i naknadnu obradu transakcije, računajući tu i obračun i realizaciju svih affiliate provizija.

* SEM (Search Engine Marketing), internet biznis model, koji se kao segment internet marketinga bavi optimizacijom vezanom za pretraživače.

* SEO (Search Engine Optimization) – interna optimizacija ili „on-page” optimizacija, predstavlja funkcionalno uređenje naše internet prezentacije tako da ona po svojoj strukturi i formatu stranica bude što približnija normama propisanim od strane pretraživača.

* Link Building – externa optimizacija ili „off page“ optimzacija podrazumeva širenje autoriteta našeg internet domena u očima pretraživača kroz grananje mreže dolaznih linkova sa što većeg broja kvalitetnih sajtova.

* Internet affiliate je biznis model koji pruža mogućnost svakom vlasniku web prezentacije da ostvari prodaju i zaradu na Internetu. To je moguće čak i ako nema sopstveni proizvodni portfolio). To postiže promocijom proizvoda i/ili usluga jednog ili više vendora (Merchanta) na bazi ugovorene provizije. Radi po principu zajedničkog posla na osnovu devize: ako ne možeš da ga pobediš, ti mu se pridruži.

* Ključne reči su reči ili fraze koje su zastupljene u tekstu i izražavaju suštinu sadržaja web stranice. Ako je na stranici samo jedna reč, onda je ona ključna reč.

Ostali najvažniji pojmovi internet pojmovi

* Doorway Pages (portal pages, jump pages, gateway pages, entry pages) usmerene su isključivo na pretraživače radi podizanja prometa. Kreirane su da dobro rade sa nekoliko pojedinačnih ključnih fraza. Lake su za identifikaciju jer su dizajnirane za mašinu (pretraživač), a ne za ljude. Zato ih pretraživači zabranjuju i kažnjavaju ako ih otkriju.

* Google pagerank je sistem za rangiranje relativne važnosti web stranice i bazira se na broju linkova između web stranica. Google smatra link na vašu stranicu kao „glas“ (bod)  kada indeksira stranice. Ako je vaša web stranica važna, popularna i dobro napravljena, Google misli da će puno web stranica staviti link na vašu stranicu. PageRank je potpuno odvojen od pozicioniranja po ključnim riječima. Google pagerank se mjeri na skali od 1 do 10. Web stranice sa PageRankom 10 imaju najveću važnost. Visoki PageRank ne znači da vaša web stranica može biti dobro pozicionirana za vaše ključne riječi.

PageRank je indikator kvalitete vanjskih linkova na vašu web stranicu. PageRank web stranica koje imaju link na vašu web stranicu ima veliki uticaj na rangiranje vaše web stranice. Zahtevanjem velikog broja linkova sa PageRank-om, povečavate pozicioniranje za više izraza koji se traže. Linkovi sa stranica sa PageRank-om nula nemaju nikakve važnosti. Umesto da imate puno linkova na vašu web stranicu sa web stranice koje imaju mali PageRank, koncentrišite se na osiguravanje manje linkova sa web stranica visokom PageRank (ili DA).
Napomena:
Sam Sajt nema PR. PR imaju samo web stranice. Ako vam daju link sa stranice koja ima PR 0, ništa niste dobili.

* SE crawler – robot pretraživača