Znate li kako da ubacite specijalni simbol u tekst?
Specijalne simbole možete ubaciti sa tastature iako ih tamo nema! Ako niste sigurni kako to da uradite, pročitajte ovaj prilog.

Kako da ubacite specijalni simbol u tekst?

Ovde ćemo bliže objasniti dva najjednostavnija načina:

 • Prvi način je da specijalni simbol ubacite pomoću „Alt“ tastera i brojeva u „Num Lock“ sekciji tastature.
 • Drugi način je da upotrebite mapu karaktera.

1) Ubacivanje specijalnih simbola preko tastature:

 1. Pritisnite Num Lock taster da aktivirate numeričku tastaturu (ako već nije).
 2. Držite pritisnut Alt dok ne ukucate određene brojeve iz Num Lock dela tastature.
 3. Otpustite Alt dugme kako bi se specijalni simbol  pojavio u tekstu na mestu kursora.
 4. Na laptopu, gde nema numeričkog dela tastature (numeric keypad):
  – pritisnite Fn (function), zatim Alt i numerički kod za specijalni simbol.
  Brojevi su: M=0, J=1, K=2, L=3, U=4, I=5, O=6, 7=7, 8=8, and 9=9.

Sve Alt kodove za specijalne simbole (Alt+brojevi), možete videti ovde.
Izvor:
www.tedmontgomery.com

Napomena:
Praznine između Alt kodova na tebeli, znače da te stavke ne postoje, ili su  duplikati znakova navedenih na drugim mestima. Mnogi Alt simboli, posebno HTML i <font face = „Simbol“> su isti. Takođe, neki programi za obradu teksta i pregledači (browsers) ne prepoznaju sve Alt kodove.

Tema: Kako da ubacite specijalni simbol u tekst?

Primeri unosa specijalnih karaktera preko tastature:

| ☺  Alt  1   |  ☻ Alt 2   |   ♥    Alt 3   |   ♦   Alt  4 |  ♣   Alt  5  | ♠   Alt  6  |  •  Alt  7  |    ◘  Alt 8  |  ○   Alt  9 |  ◙  Alt 10  |  ♂  Alt 11 |  ♀ Alt 12  |  ♪ Alt 13   |  ♫  Alt 14    | ☼   Alt 15 |  ► Alt 16 | ◄ Alt 17  |  ↕ Alt 18  | ‼  Alt 19 |  ¶  Alt 20 |  §  Alt  21 |   ▬ Alt 22

Još primera:

|  ↨ Alt 23   |  ↑  Alt 24  |   ↓   Alt 25  | →  Alt 26  | ← Alt  27 |  ∟ Alt 28   |   ↔  Alt 29 |  ▲ Alt 30 | ▼  Alt 31 | !  Alt 33  | “  Alt 34  | # Alt 35  | $ Alt 36 | %  Alt 37  |  & Alt  38 | ‘  Alt 39 | (  Alt 40 | ) Alt 41  | *  Alt 42 | + Alt 43  | ,  Alt  44 | –  Alt 45  | .  Alt 46 |  /  Alt 47 |  0  Alt  48  |  1  Alt 49  |  2  Alt 50 |  3  Alt 51  itd.

2) Upotreba mape karaktera

Specijalne simbole (karaktere) možete uneti i pomoću mape karaktera (Character Map). To je alat koji je ugrađen u svaki računar sa Windows operativnim sistemom.

Potrebno je da:

 1. Kliknete na Search Windows (kod win 10, to je ikonica lupe u donjem levom uglu ekrana)
 2. U otvoreno polje ukucate: Character Map
 3. Kliknite na Character Map u gornjem delu otvorenog prozora da aktivirate ovaj alat:
Kako da ubacite specijalni simbol u tekst - otvaranjemape karaktera

Kako da ubacite specijalni simbol u tekst – otvaranje mape karaktera

Nakon toga:

 1. Pronađite željeni simbol i kliknite na njega.
 2. Pritisnite Select da se simbol pojavi u polju za izabrane karaktere.
 3. Kliknite na Copy.
 4. Idite na tekst i kliknite na mesto gde želite da se pojavi željeni karakter.
 5. Na tastaturi pritisnite Ctr + V (ili napravite desni klik na željenom mestu i u Paste options kliknite na prvu ikonicu (Paste).
 6. Na izabranom mestu treba da se pojavi simbol koji ste kopirali iz mape karaktera.
Mapa karaktera - character map

Mapa karaktera – character map

ZAKLJUČAK:

 1. Specijalne simbole možete da ubacite u tekst na dva jednostavna načina.
 2. Prvi način je da ih ubacite pomoću „Alt“ tastera i brojeva u „Num Lock“ tastaturi.
 3. Drugi način je da to uradite preko windowsovog alata – mape karaktera.
 4. Mnogi specijalni Alt simboli su isti, ali imaju različite funkcije zavisno gde se nalaze.
 5. Neki programi za obradu teksta i brauzeri ne prepoznaju sve Alt specijalne simbole.
PC021 web dizajn logo

Izrada web sajta – web dizajn Novi Sad

Povezani sadržaj:

Save

Save