Da li je održavanje web sajta neophodno ili nije, možete saznati iz ovog članka koji smo za Vas pripremili.

 Održavanje web sajta podrazumeva sledeće usluge:

Osnovna administracija i ažuriranje sajta:

Postavljanje, upravljanje i administracija elektronskih dokumenata
Priprema, postavljanje i optimizacija materijala za sajt
Administracija slika, teksta, audio i video materijala
Osnovne grafičke izmene
Nadgledanje funkcija, zaštita sigurnosti i bezbednosti sajta 

Napredna administracija i ažuriranje sajta:

Administracija i korekcija postojećih modula i funkcija sajta i kreiranje novih, u skladu sa potrebama
Definisanje i administracija sistema korisnika i nivoa pristupa i dozvola
Implementacija novih tehnika web development-a
Administracija email naloga
Povremeni redizajn – grafičko osvežavanje sajta

Tehničko održavanje sajta:

Ažuriranje CMS sistema i modula na najnoviju verziju
Dnevni „backup” podataka i sedmični/mesečni „Offsite backup“
Monitoring rada web sajta, provera funkcionalnosti sadržaja i bezbednosti podataka
Održavanje web hosting naloga koji pokreće sajt

Analize i statistike:

Generisanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih statističkih izveštaja
Detaljna analiza i pregled poseta
Analiza efektnosti ključnih reči

Web marketing i pozicioniranje sajta:

Optimizacija za internet pretraživače (SEO)
Analiza i upotreba najefektnijih ključnih reči
Razvijanje i održavanje prisutnosti na socijalnim mrežama
Pozicioniranje web sajta na pretraživačima izgradnjom mreže linkova
Izrada i održavanje reklamne kampanje putem Googleovog servisa za oglašavanje AdWords
PPC kampanje (pay per click)

Cena usluge održavanja web sajta, odnosno, koliko košta održavanje web stranica, zavisi od složenosti, obima i vremenskog roka datog za obavljanje posla.

Da li je održavanje sajta neophodno? Hajde da pojasnimo:

Svi težimo da ostvarimo što veći kvalitet usluge uz što manje troškove. Medjutim, postoje granice koje ne smemo preći.
Zašto? 
Ispod tih granica sistem prestaje da funkcioniše, nastaju nepotrebni troškovi zbog nestručne (jeftine) ili nepostojeće usluge održavanja.  Samo sajt koji se redovno, stručno i profesionalno održava može biti funkcionalan i ISPLATIV.

Velika je šteta kada jedan dobar sajt odumire i nestaje sa stranica web ponude, samo zato što se nije održavao. Bez redovnog održavanja, sajt postaje „nevidljiv“ i time beskoristan. Sve uloženo u njega je izgubljeno kao i šansa da nam sajt pravi posao i bude od višestruke koristi.

Današnji sajtovi nisu oglasi, internet nije oglasna tabla. Jeftin „sajt“ sa statičnom stranicom može da se lako napravi, ali teško može da funkcioniše u internet svetu. Pretraživači ga ne prepoznaju. Mogu da ga pronadju samo oni koji znaju njegovu tačnu URL adresu.

Funkcionalan sajt je specifičan PROGRAM uvezan u složen sistem za funkcionisanje web mreže. VIDLJIV deo sajta je samo delić tog programa koji U POZADINI neprekidno radi POSAO za nas.

Kao i svi složeni sistemi, i on je podložan „trošenju“, zastarevanju, kvarovima, napadima, padovima. Zlonamerni pronalaze i koriste naše propuste i slabosti zastarelog sistema da nanesu štetu (sruše sajt, prisvoje ili unište podatke, zloupotrebe naše privilegije i sl ).

Zašto je važno redovno održavanje sajta?

Redovno održavanje web sajta uz redovno ažuriranje sistema, pravovremeno  zatvara prostor za ove mogućnosti. Preventivno delovanje i konkretno rešavanje tekućih pitanja iz navedene problematike, obezbedjuje optimalne uslove da vaš sajt služi dugo i besprekorno.

Pod održavanjem sajta se podrazumeva sistemsko održavanje (instalacija novih verzija, redovan backup, praćenje funkcija sistema, briga o bazi podataka, uklanjanje sistemskih grešaka, rešavanje padova sistema…), povremeno osvežavanje i redizajn.., dakle sve ono šta je posao jednog webmastera.

Potpuno je pogrešno mišljenje da je održavanje sajta redovna zamena starog ili unos novog sadržaja sajta! Sve navedeno spada u upotrebu sajta i nema uticaja na funkcionalnost sajta, već na njegovu korisnost i upotrebljivost, kako za za vlasnika, tako i za njegove posetioce.

Ono šta je gorivo i motorno ulje za automobil, voda, vazduh i hrana za živa bića, to je redovno održavanje za web sajt.

Da bi sajt ispunio vaša očekivanja on mora da funkcioniše, da bude svež i dinamičan. Bez održavanja sistem radi dobro izvesno vreme, a zatim loše i sve lošije, dok ne prestane da radi. Nijedan vlasnik sajta ne želi ovakav scenario.

Ako je vašem sajtu potreno održavanje možete angažovati nas za taj posao.
Obratite nam se preko stranice kontakt i pozvaćemo Vas da se dogovorimo.