Kako promeniti šifru za pristup cPanel-u? Radi efikasnije zaštite preporučljivo je povremeno promeniti šifru za pristup cPanelu. Pogledajte kako to možete da uradite na lak, brz i bezbedan način.

Video uputstvo: Kako promeniti šifru za pristup cPanel-u

Kako promeniti šifru za pristup cPanel-u